Skip to content

Grus, pukk og sand

PDF DATABLADER

04-sand-fra-binge-200x133

0-4: Underlag for belegningsstein

Spesielt egnet som underlag for belegningsstein.

0-4-200x133

O-8: Støypsand

Brukes til støypsand, avretting og underlag. CE godkjenning 0-8 (PDF)

elvegrus-fra-binge-3-200x133

8-22: PUKK

Til betongformål, drensmasser og tilbakefylling. CE godkjenning 8-22 (PDF

3-200x133

8-16: SINGEL

Egnet til gårdsplasser, veier og i hager. Meget dekorativ. Ikke knuste, naturlig runde steiner. CE godkjenning 8-16 (PDF)

Betongtilslag

Fraksjonene 0-8, 8-16 og 8-22 benyttes også som betongtilslag og har CE-godkjenning. Egenvekt ca 1.500 kg/m3

Henting

Som kunde kan du hente sand og pukk med egen henger eller tilsvarende. Selges etter vekt. Opplasting med hjullaster.

Radon-godkjenning

Våre sand- og grusprodukter oppfyller Statens stråleverns anbefalinger til tilkjørte masser brukt til bygningsformål.