Miljøpolicy Berg Betong

Berg Betong skal overholde det til enhver tids gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Som ferdigbetongprodusent har vi et særskilt ansvar for miljøet og vårt avtrykk i lokalsamfunnet.

Berg Betong skal kontinuerlig sørge for at vi begrenser og forebygger miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet. Miljøarbeidet skal kontinuerlig forbedres og vi skal jobbe for å være ledende i dette arbeidet. Avvik skal rapporteres og tiltak skal bli iverksatt.

Berg Betong skal jobbe for at alle leverandører samarbeider med oss for at vi skal klare å oppfylle våre ambisjoner om å være ledende på miljø.

Vi ønsker aktivt å promotere vårt miljøarbeid, og fremme vårt produkt betongen sine gode egenskaper for et miljøvennlig livsløp.

Betong er kortreist og holdbart!